Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny
Dyrektor Operacyjny

mgr inż. Kamila Stormowska

Prezes Towarzystwa

mgr Dawid Karol Kołodziej

mgr Justyna Marcinkowska

Aleksandra Kołodziej

mgr inż. Karolina
Puchała - Mielczarek

Dominika Posadowska

mgr Kinga Huget

Monika Iwaniec

Sandra Chachuła

Mariola Wesołowicz

Anna Ajtner

Katarzyna Szlęzak

Michał Rosiak